achtergrond

“In bouwkundig advies, projectmanagement en ontwerp beschouw ik het als mijn missie om “een passend antwoord op iedere vraag” te vinden. Ongeacht de aard van een project wordt daarvoor een visie ontwikkeld, door de vraag of opgave te analyseren.
De vraag wordt dan scherp en specifiek en dat is mijns inziens de basis voor een treffend resultaat…”

“Gedreven door een grote affiniteit met bouw & vastgoed, architectuur en met de team-effort tot daadwerkelijke realisatie, heb ik als projectmanager, architect en bouwkundige een ruime werkervaring opgedaan.
Die ervaring doorsnijdt alle fases en uiteenlopende schaalniveaus van initiatief en ontwerp tot en met oplevering en beheer.
Door de aard van projecten en de nadruk op concept-ontwikkeling, heeft deze een breed raakvlak met projectontwikkeling.”
professionele ervaring

2014 - heden AVB Projecten: architect / projectmanager / eigenaar

Ontwerp, advies en projectmanagement op het grensvlak van architectuur, vastgoed & bouw. 

Door jarenlange ervaring in ontwerp- en bouwprojecten en daarmee een groot inzicht in project- en procedureverloop, heeft AVB zich gespecialiseerd in verbindingen tussen de verschillende branches architectuur, vastgoed en bouw.

Met gevarieerde specialisten in het uitgebreide netwerk en met de creativiteit van de ontwerper kan AVB daardoor steeds de vraagstelling scherp krijgen en een resultaat bereiken waarvan u vooraf niet durfde te dromen.

Selectie van projecten:
GruyterHaven in ’s-Hertogenbosch: 
Projectmanagement en ontwerp m.b.t. revitalisering en studie herbestemming tot wonen van commerciële ruimten – hoek Gruyterpassage en Smalle Haven in hartje centrum Den Bosch, alsmede coördinatie tussen vier betrokken eigenaren/opdrachtgevers.

B&B Tante Bedje in Helvoirt: 
Legalisering, cq bestemmingsplanprocedure van bestaande bed & breakfast, alsmede studie en ruimtelijke visie m.b.t. ontwikkeling en uitbreiding van deze recreatiefunctie in natuurlijk en agrarisch buitengebied.

Matrasaanhuis.nl in ’s-Hertogenbosch: 
Ontwerp, bouwkundig advies en projectmanagement voor bedrijfshal met kantoor en showroom van webshop-onderneming, ingepast op bestaand bedrijventerrein.

Diverse particuliere woningen (nieuw- en verbouw): 
Ontwerp, projectleiding, bouwkundig advies, alsook (facilitair) tekenwerk t.b.v. nieuwbouw, uitbreiding en revitalisering van bestaande woningen, incl. interieur, groot onderhoud en tuinontwerp.

2012 - 2014 Arjan van Boekel @ home: studerend, zelfstandig, netwerkend, oriënterend

Studerend, zelfstandig, netwerkend, oriënterend. 
Deze tijd, waarin bouw, woning- en vastgoedmarkt stagneerden, is de tijd geweest voor bezinning en heroriëntatie op de markt en op mijn eigen expertise en competenties.
Naast een heroriëntatie op CAD en BIM, heb ik me gericht op studie, training en opleiding in proces- en bedrijfsmatige aspecten en vooral (bouw-)projectmanagement.
Activiteiten (vaak vrijwillig) m.b.t. bestuur, coördinatie en organisatie (in diverse instellingen op het gebied van architectuur, gebouw, ruimte en leefbaarheid (zie verderop onder ‘overige activiteiten’)) bieden een breed raakvlak met de praktijk en mogelijkheden tot ontwikkeling van kennis, vaardigheden en netwerk.
Vragen en opgaven uit mijn persoonlijk netwerk blijven bovendien uitdagen tot doelgerichte analyse, conceptontwikkeling en ontwerp.

2000 - 2012 DSA Stedenbouw Architectuur: architect / projectarchitect

Empty section. Drag a shortcode here to add content.

1995 - 2000 Derks - Stevens Architecten: assistent ontwerper / bouwkundig ingenieur en tekenaar

Activiteiten m.b.t. bouwkundige uitwerking, tekenen, ontwerp, regelgeving, presentatie.

Selectie van projecten:   

Mariënburg in ’s-Hertogenbosch:
Inventarisatie en tekenwerk van monumentale kloostergebouwen, bouwkundige uitwerkingen en bouwbesluit-berekeningen van nieuwbouw woningen en kwaliteits-bewaking (architectuur) tijdens uitvoering (als projectarchitect).

Diverse woningbouwprojecten in ’s-Hertogenbosch, Vlijmen, Almere, Breda, Oisterwijk, Ede, Wijchen, enz., in opdracht van woningcorporaties en/of ontwikkelaars:
Ontwerptekenwerk, bouwkundige uitwerkingen en/of bouwbesluit-berekeningen van grondgebonden en gestapelde woningen. Productieve rol in alle fases van ontwerp t/m uitvoering en medewerkend in wisselende projectteams met architecten, diverse adviseurs, bouwkundig tekenaars en projectleider.  

1994 - 1994 Gerard Derks Architect: stage

HTS-stage, m.b.t. uitvoering, bouwtechniek en architectuur.  
opleidingen en diploma's

2013 - 2014: hoger bouwprojectmanagement @ Avans+ Utrecht

hoger bouwprojectmanagement (post-bachelor)  @ Avans+ (Bouw en Techniek) te Breda (lokatie Utrecht)

Colleges, projectcases en workshops.  
Recht, vastgoedmarketing, vastgoedfinanciën, bouwkosten-, contract- en project-management (incl. omgevingsanalyse, faseren, beheersen en risicomanagement), team-, competentie- en persoonlijke ontwikkeling.

2013 - 2013: projectmanagement @ Avans+ Breda

projectmanagement (post-bachelor) @ Avans+ (Management en Bedrijfskunde) te Breda

Colleges, projectplan en workshops.
Omgevingsanalyse, faseren, GOKIT, risicomanagement, teamontwikkeling, persoonlijke vaardigheden, conflicthantering en communicatie.   

1995 - 2000: architectuur @ Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg

architectuur (master) @ Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (AAST / MA+U)

Studieprojecten, ontwerpprojecten en symposia, alsmede permanente praktijkopleiding. 
Ontwerp, theorie, analyse, geschiedenis, beschouwing en filosofie; allen op gebied van architectuur en stedenbouw.   
(student-lid van de opleidingscommissie)

1991 - 1995: bouwkunde - architectuur @ HMB / Avans Tilburg

bouwkunde – architectuur (bachelor) @ Hogeschool Midden Brabant (HMB / Avans) te Tilburg

Colleges, projecten en symposia.
Architectuur, ontwerpleer, bouwtechniek, bouwfysica, materiaalkunde, constructief ontwerp, kunst- en architectuurgeschiedenis, cultuurbeschouwing, sociologie, filosofie.   

1989 - 1991: bouwkunde @ TU Eindhoven

bouwkunde (propedeuse)  @  Technische Universiteit Eindhoven

Colleges, projecten en symposia.
Bouwtechniek, bouwfysica, materiaalkunde, mechanica, constructie, informatietechniek, wiskunde, architectuur, ontwerpleer en architectuurgeschiedenis.   

1983 -1989: gymnasium β @ JBC 's-Hertogenbosch

gymnasium β @  Jeroen Bosch College te 's-Hertogenbosch

Nederlands, Latijn, Engels, wiskunde A en B, natuurkunde, scheikunde, tekenen.      
overige activiteiten
Naast werk en opleiding heeft Arjan zich regelmatig ingezet voor diverse organisaties met aandacht voor de ruimtelijke en gebouwde omgeving.
Terwijl deze inzet meestal vrijwillig en belangeloos plaatsvindt, bestaat hierin de mogelijkheid om kennis en ontwikkeling in het brede vakgebied te delen met geïnteresseerde leken en met professionals.

2016 - 2018 Tiny House 073

Kernteamlid; Tiny House 073 beoogt Tiny Living mogelijk te maken in omgeving ‘s-Hertogenbosch, door het bouwen van een netwerk van aanbieders en vragers.

2012 - 2018 Vereniging van Bouwkunst Tilburg (VBT)

bestuurslid van Alumnivereniging van Academie voor Architectuur en Stedenbouw (voormalig: Academie van Bouwkunst Tilburg (ABT) en momenteel: MA+U (Master in Architecture and Urbanism). 

2011 - 2017 Bosch Architectuur Initiatief (BAI)

vrijwilliger / diverse activiteiten; o.a. organisatie architectuurvisites en andere projecten, ontwikkeling / samenstelling jaarprogramma, debat theater-locatie. 

2011 - 2013 City Change Center – CCC ‘s-Hertogenbosch

vrijwilliger / diverse activiteiten in ‘creatieve denktank’;  o.a. werkgroep Stadslandbouw/Groen Paleiskwartier, workshop leegstaand winkelvastgoed.

2007 - heden bestuur VVE de Zuiderflat

o.a. beheer en onderhoud, ontwerp verbouwing 2008, gevelrenovatie 2011, riolering- en kelder-renovatie 2014, ontwikkelingsstudies t.p.v. tuin en dakterras.

1996 - 1999 opleidingscommissie AAST

student-lid; samenstelling en evaluatie van onderwijsprogramma en overige activiteiten van Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg.

hobby's

 kunst, architectuur, design en hun geschiedenis;  muziek, film en theater;  sport (golf, ski, hardlopen).