AVB projectentransformatiewoningen

J&A Huis ‘sHertogenbosch

Begin jaren '70 zijn in de omgeving van het Van Roosmalenplein een aantal "Jongenshuizen" gebouwd, in de vorm van 2-onder-1-kap groepswoningen.
Eén van deze blokken (inmiddels jaren in gebruik geweest als kantoren) is door JGD Beheer verworven, met het oog op realisatie van 12 zelfstandige appartementen, gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen voor gehandicapte jong-volwassenen. Stichting JA! Wonen beoogt in de begeleiding en zorg voor de bewoners te voorzien.
 
In het ontwerp voor de woningen is zoveel mogelijk de bestaande structuur van het pand gevolgd, terwijl voor realisatie van nieuwe woningen tegenwoordig aanzienlijk strengere eisen gesteld worden. Hieruit komt een aantal technische uitdagingen voort, zoals op gebied van brandveiligheid, ventilatie-voorzieningen, thermische isolatie en geluidswering t.a.v. wegverkeers-lawaai.
In de transformatie is bovendien gewerkt met veel oog voor circulariteit, voor behoud en hergebruik van aanwezige materialen en voor het beperken van afvalstromen.

overzicht portfolio
TEAM

ontwerp:
AVB projecten
in opdracht van:
JGD Beheer
realisatie:
in eigen beheer

STATUS

technisch ontwerp:
aanvraag omgevingsvergunning

LOCATIE

Pater van den Elsenstraat te 's-Hertogenbosch