Arjan @ DSA

Cultuur Centrum Deurne

Op het zwaartepunt van centrumplan Wolfsberg heeft ‘de Vierspan’ plaatsgemaakt voor een nieuw cultureel centrum. De theater- en congresfunctie is uitgebreid en verrijkt met film; de Harmonie keert hier terug in een eigen huis en de komst van RICK (Academie voor Muziek & Dans) versterkt deze culturele combinatie. Vanzelfsprekend is dit centrum uitgerust om te voorzien in een volledige avond uit.

De gebouwen sluiten, zowel fysiek als in materialisering, aan bij de winkel- en woonbebouwing in Wolfsberg. Ze gedragen zich echter anders. De diverse functies spreiden zich binnen uit langs routes, die een voortzetting vormen van de openbare ruimte. Het robuuste volume van overdag opent zich ’s avonds als het licht zich omkeert.

Hoewel het beperkte budget een permanente hoofdrol speelde tijdens de realisatie, heeft Deurne een bijzonder, ruimtelijk en levendig cultureel hart gekregen.

overzicht portfolio
team

in samenwerking met:
DSA stedenbouw architectuur
opdrachtgever:
gemeente Deurne
aannemer:
Bouwbedrijf Hurks