Arjan @ DSA

Clarissenhof Tilburg

Met het oog op architectenselectie voor dit deelplan van de Spoorzone, is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld, waarin de sfeer van de vroegere kloosterbebouwing in de "Clarissenhof" herleeft.
Met grondgebonden woningen wordt aansluiting gezocht op de schaal van de bebouwing in de Lange Nieuwstraat.
Tegelijkertijd vindt een programmatische optimalisatie plaats, die recht doet aan de beoogde schaal van de omgeving in de Spoorzone. (40.000 m2 wonen in gevarieerde types stadswoningen en appartementen.)
Daartussen biedt dit robuuste plan beschutte collectieve hoven in de drukke stedelijke omgeving van de Burgemeester Brokxlaan en het NS-station.

overzicht portfolio
TEAM

in samenwerking met:
DSA stedenbouw architectuur
opdrachtgever:
SDK Vastgoed