Arjan @ DSA

Centrumplan Wolfsberg Deurne

Stedenbouwkundig ontwerp en richtlijnen beeldkwaliteit
 
Volgend op een samenwerkings-overeenkomst van gemeente Deurne met Hurks voor herontwikkeling van het gebied tussen Hogeweg, Molenstraat, Martinetstraat en de Wever, is samen met DSA een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld waarbij het oude dorpscentrum als inspiratiebron heeft gediend.
Het resultaat is een naadloos op de bestaande schaal en structuur van Deurne aansluitende bebouwing, waar allerhande functies (wonen, winkelen, een sociaal cultureel centrum en diverse voorzieningen) worden gehuisvest. Om tot een natuurlijke variatie in architectuur te komen, is vervolgens samenwerking gezocht met twee andere architectenbureaus.
 
Zie ook de deelplannen: 
. winkels en woningen Wolfsberg
. CultuurCentrum Deurne
. RiCK Academie voor Muziek & Dans

overzicht portfolio
team

in samenwerking met:
DSA stedenbouw architectuur
en met:
gemeente Deurne
opdracht en realisatie:
Hurks Bouw & Ontwikkeling